FAQs Complain Problems

भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण अनुसारको कित्तागत विवरण, २०८० स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

स्थानीय राजपत्र भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण अनुसारको कित्तागत विवरण, २०८०  तल दिइएको लिंकबाट हेर्न सकिनेछ । 

http://bitly.ws/PLQf

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: